Open positions – fully funded PhD position

We are looking for excellent students of natural or technical sciences (electrical engineering, computer science, mathematics, or physics) to join our team of researchers to work in the field of robotics, biomechanics and automation. The research focus is on the development of robot control methods for human-robot collaboration. Interdisciplinary work at the intersection of robotics, machine learning, neuromechanics, and human motor control is also possible. We offer interdisciplinary work, participation in domestic and European projects, acquaintance with attractive technical fields, access to the modern state-of-the-art technology and experimental equipment, and cooperation with the private companies.

We have two open positions available:

 1. Fully funded PhD position where we look for an outstanding young researcher that will work in the field of human-robot interaction
  1. we expect:
   1. university education in natural sciences and engineering (electrical engineering, computer science, mechanical engineering, mechatronics, mathematics or physics) 
   2. Desirable knowledge of the field of robotics
   3. Knowledge of English 
   4. Ambition, healthy thinking, and the joy of continuous learning.

The work will take place within the Department of Automation, Biocybernetics and Robotics (abr.ijs.si) within the Laboratory for collaborative robotics (cobotat.ijs.si).

Candidates are expected to have a good knowledge of computer science and programming, high motivation for research work, and good work habits.

Interested candidates are invited to contact doc. dr. Tadej Petrič to the e-mail address tadej.petric@ijs.si.

Prosta delovna mesta

Iščemo odlične študente in študentke naravoslovnih ali tehničnih znanosti (elektrotehnike, računalništva, matematike ali fizike)za raziskovalno delo na področju robotike, biomehanike in avtomatizacije. Kandidati se bodo lahko osredotočili na razvoj metod vodenja robotov. Možno je tudi interdisciplinarno delo na presečišču robotike, strojnega učenja, neuromehanike in človekove motorične kontrole. Kandidatom nudimo interdisciplinarno delo, sodelovanje na domačih in evropskih projektih, spoznavanje z atraktivnimi tehničnimi področji, dostop do sodobne tehnologije in eksperimentalne opreme ter sodelovanje z gospodarstvom.

 1. delovno mesto – mladi raziskovalec/-ke raziskave na področju sodelovanja robotov s človekom
  • pričakujemo:
   • univerzitetno izobrazbo naravoslovno-tehnične smeri (elektrotehnika, računalništvo, strojništvo, mehatronike, matematika ali fizika)
   • Zaželeno poznavanje področja robotike
   • Znanje angleškega jezika
   • Ambicioznost, zdravo razmišljanje in veselje do stalnega učenja.

Delo bo potekalo v okviru odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (abr.ijs.si) v sklopu laboratorija CoBoTaT – Laboratory for collaborative robotics (cobotat.ijs.si).

Od kandidatov pričakujemo dobro znanje računalništva in programiranja, visoko motiviranost za raziskovalno delo in dobre delovne navade.

Zainteresirane kandidate vabimo, da kontaktirajo doc. dr. Tadeja Petriča na e-mail naslov tadej.petric@ijs.si.