PhRoCiety

SLO: Metode vodenja za varno fizično interakcijo med človekom in robotom

Cilj projekta PhRoCietyje izboljšanje kognitivnega razumevanja in umetne inteligence robotov in sistemov vodenja pri kooperativnem in robustnem več-kontaktnem fizičnem sodelovanju med agenti, kjer so agenti lahko ljudje ali roboti. Projekt PROciety bo presegel tradicionalne pristope vodenja in modeliranja z: (1) razvojem novih metodologij vodenja, ki bodo omogočala izvajanje kooperativnih nalog z več agenti naprimer človek-robot ali robot-robot; (2) z združevanjem kognitivnega učenja, umetne inteligence in fizične interakcije s predvidljivimi in nepredvidljivimi dogodki; ter (3) validacijo teoretičnega napredka na realnih sistemih in interaktivnih scenarijih, ki vključujejo fizično interakcijo.

ENG: Towards Cooperative Robot Behaviors in Physical Human-Robot Interaction Scenarios

The aim of PhRoCiety is to advance cognitive understanding and the current control about cooperative and robust multi-contact physical interaction between multiple agents, where agents are humans or robots. PhRoCiety will go beyond traditional approaches by: (1) proposing novel control methodologies for performing cooperative tasks with multiple agents in physical human-robot or robot-robot interaction scenarios; (2) combining cognitive learning and physical interaction with predictable and unpredictable events; (3) validating theoretical advances in real-world physical interactive scenarios.

S kombinacijo razvoja teh metod bo PhRoCietyprvič razvil napredne metode vodenja, ki bodo temeljile na človeških nevromehanskih modelih. S tem bo PROciety omogočil robotom samostojno učenje in izvajanje nalog skupaj s partnerjem na kolaborativen a hkrati neinvaziven način. Poleg razvoja metod vodenja je eden izmed ciljev projekta tudi raziskati in razviti nevromehanske modele sodelovanja med partnerji pri ljudeh.

Firstly, PhRoCiety will advance state-of-the-art in the way robots learn and perform cooperative tasks, by developing new tools for learning predictive models of human dynamic behavior in collaborative scenarios. Here the aim is to study neuromechanical parameters of human-human collaborative behaviors.

Drugič, v okviru projekta PhRoCietybomo razvili nov koncept vodenja, ki bo inovativno spremenil robotsko tehnologijo za pomoč ljudem pri izvajanju fizičnih nalog. Z merjenjem in modeliranjem človeške dinamike v scenarijih, kjer sodelujeta dva človeka, bo PROciety lahko še napredoval pri razvoju avtonomnih robotskih partnerjev, ki sodelujejo z ljudmi z namenom, da zagotovijo dodatno pomoč, delajo skupaj z ljudmi kot vrstniki, se učijo od ljudi kot vajenci in spodbujajo ljudi k večji vključenosti skozi fizično interakcijo med njimi.

Secondly, PhRoCiety will propose a novel control framework that will innovate the robotic technology for assisting humans performing physical collaborative tasks. By measuring and modeling human dynamics in human-human collaborative setups, PhRoCiety will advance the state-of-the art in autonomous robot companions that interact with humans to provide assistance, work alongside with humans as peers, learn from humans as apprentices, and foster more engaging physical interaction between them.

Tretjič, PhRoCietybo dosegel nove dosežke tudi na področjih implementacije razvitih sistemov vodenj na realnih sistemih, ter s tem potrditev razvitih metod v realnih scenarijih. Skozi pridobljene rezultate bomo pokazali, kako lahko izkoristitimo robotsko tehnologijo za kooperativno partnerstvo med robotom in človekom ter s tem povečamo kognitivnost robotskih sistemov in produktivnost pri izvajanju kooperativnih nalog, kjer je potreba fizična interakcija.

Thirdly, another achievement of PhRoCiety will be the validation of methods in real-world scenarios. The evaluations will show robots exploiting cooperative partnership with humans for cognitive learning and utilizing assistive physical interaction.

Gener al control structure and project’s research objectives in a physical human robot
interaction scenario.

Publikacije

Sorry, no publications matched your criteria.

Sodelujoče raziskovalne organizacije:

Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine:

MembersCOBISS IDRolePeriod
Petrič Tadej30885PI2019- 2021
Nemec Bojan118Researcher2019- 2021
Brecelj Tilen37467Researcher2020- 2021
Simonič Mihael51693Researcher2019- 2021
Kropivšek Leskovar Rebeka53766Technician2019- 2021

Povezava na SICRIS


Vsebinski opis projekta

Povezava na SICRIS.

Founding source


ARRS grant no.: N2-0130